Κωδ.Υ03089

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ PLUS ΡΥΘΜ. CHER BROS

Άμεσα διαθέσιμο!

Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS αποτελείται από έναν μειωτή πίεσης, ένα φίλτρο στην εισαγωγή, μια περιστροφική βαλ-
βίδα αποκοπής και μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Θα πρέπει να εγκαθίσταται στο σωλήνα εισόδου νερού στο κλειστού κυκλώ-
ματος σύστημα θέρμανσης, ώστε η πίεση σε αυτό να διατηρείται σταθερή στην καθορισμένη τιμή, προβλέποντας αυτόματη
πλήρωση όταν αυτή απαιτείται με το νερό που υπολείπεται.
Το ανοξείδωτο φίλτρο και η βαλβίδα αντεπιστροφής βρίσκονται ενσωματωμένα στον κορμό
O Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS διατίθεται με μανόμετρο .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Μέγιστη πίεση στην είσοδο: 10 bar
Πίεση στην έξοδο: ρυθμιζόμενη από 1-4,5 bar
Εργοστασιακή ρύθμιση πίεσης: 1,5 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1100C
Σπείρωμα ISO:228 Εξωτ: ΑΡΣ 3/4΄΄ – Εσωτ.: ΘΗΛ. 1/2΄΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ο Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS θα πρέπει να εγκαθίσταται στο σωλήνα εισόδου νερού στο λέβητα σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους στο σώμα του. Το μανόμετρο μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βαλβίδα ή σε κάποιο άλλο σημείο με την προϋπόθεση ότι θα είναι άμεσα ορατό από τον χειριστή κατά τη φάση της ρύθμισης. Συνίσταται η χρήση
μειωτή πίεσης πριν την είσοδο της βαλβίδας ρύθμισης ώστε να αποφευχθούν απότομες μεταβολές της πίεσης ή και υπερπίεση, που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές ή και σπάσιμο του διαφράγματος. Ο Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια (με το ρυθμιστικό διοκόπτη προς τα πάνω) ή κάθετο.

34.50  / Τεμάχια

Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS αποτελείται από έναν μειωτή πίεσης, ένα φίλτρο στην εισαγωγή, μια περιστροφική βαλ-
βίδα αποκοπής και μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Θα πρέπει να εγκαθίσταται στο σωλήνα εισόδου νερού στο κλειστού κυκλώ-
ματος σύστημα θέρμανσης, ώστε η πίεση σε αυτό να διατηρείται σταθερή στην καθορισμένη τιμή, προβλέποντας αυτόματη
πλήρωση όταν αυτή απαιτείται με το νερό που υπολείπεται.
Το ανοξείδωτο φίλτρο και η βαλβίδα αντεπιστροφής βρίσκονται ενσωματωμένα στον κορμό
O Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS διατίθεται με μανόμετρο .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣTIΚΑ
Μέγιστη πίεση στην είσοδο: 10 bar
Πίεση στην έξοδο: ρυθμιζόμενη από 1-4,5 bar
Εργοστασιακή ρύθμιση πίεσης: 1,5 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1100C
Σπείρωμα ISO:228 Εξωτ: ΑΡΣ 3/4΄΄ – Εσωτ.: ΘΗΛ. 1/2΄΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ο Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS θα πρέπει να εγκαθίσταται στο σωλήνα εισόδου νερού στο λέβητα σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους στο σώμα του. Το μανόμετρο μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βαλβίδα ή σε κάποιο άλλο σημείο με την προϋπόθεση ότι θα είναι άμεσα ορατό από τον χειριστή κατά τη φάση της ρύθμισης. Συνίσταται η χρήση
μειωτή πίεσης πριν την είσοδο της βαλβίδας ρύθμισης ώστε να αποφευχθούν απότομες μεταβολές της πίεσης ή και υπερπίεση, που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές ή και σπάσιμο του διαφράγματος. Ο Αυτόματος Πλήρωσης CHERPLUS μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια (με το ρυθμιστικό διοκόπτη προς τα πάνω) ή κάθετο.

Κωδικός προϊόντος: Υ03089 Κατηγορία:

Χαρακτηριστικά

Βάρος 0.8 kg
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ