Κωδ.06026

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DN80/PN16

Άμεσα διαθέσιμο!

Με τον όρο υδραυλικό πλήγμα εννοούμε, τις υποπιέσεις και υπερπιέσεις που δημιουργούνται στα υδραυλικά δίκτυα, σε τυχόν μεταβολές στην παροχής τους.

Το φαινόμενο του πλήγματος παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
•Ξεκίνημα και σταμάτημα των αντλιών.
•Μεταβολή ροής από το κλείσιμο μιας βάνας.
•Με την εκκένωση του αέρα από το δίκτυο.
•Με το σταμάτημα συσκευών κατά την άρδευση.
•Κατά την πλήρωση ή το άδειασμα τμήματος υδραυλικού δικτύου.
•Κατά τη μεταφορά υδραυλικών μαζών, ειδικότερα σε μεγάλα δίκτυα.

650.00  / Τεμάχια

Με τον όρο υδραυλικό πλήγμα εννοούμε, τις υποπιέσεις και υπερπιέσεις που δημιουργούνται στα υδραυλικά δίκτυα, σε τυχόν μεταβολές στην παροχής τους.

Το φαινόμενο του πλήγματος παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
•Ξεκίνημα και σταμάτημα των αντλιών.
•Μεταβολή ροής από το κλείσιμο μιας βάνας.
•Με την εκκένωση του αέρα από το δίκτυο.
•Με το σταμάτημα συσκευών κατά την άρδευση.
•Κατά την πλήρωση ή το άδειασμα τμήματος υδραυλικού δικτύου.
•Κατά τη μεταφορά υδραυλικών μαζών, ειδικότερα σε μεγάλα δίκτυα.

Κωδικός προϊόντος: 06026 Κατηγορία:

Χαρακτηριστικά

Βάρος 22 kg